Första spadtaget tas och sprängning påbörjas inför byggandet av Limsta förskola

förskolebarn
Måndag den 8/4 tas första spadtaget vid en ceremoni kl 14 på Gumåsvägen 57 och redan tisdag den 9/4 sätter sprängningsarbetet igång.
Inledande arbete med byggandet av en ny förskola kräver markarbeten som medför sprängningar.

Markentreprenören Skanska kommer att ställa en grävare på området måndag morgon den 8/4 som avtäcks och förbereds inför den sprängning som påbörjas tisdag den 9/4. 

Hur går sprängningen till?
  • Sprängningar kommer att ske vid olika tillfällen under en 4 veckorsperiod (t o m vecka 19) mellan klockan 07-16.
  • Det kommer inte sprängas dagligen eftersom det även måste fraktas bort stenmassor som sprängts bort.
  • De dagar det sprängs kan det bli aktuellt med 3-4 tillfällen.
  • Signal ljuder i anslutning till sprängning.
  • Det läggs ljudisolerande mattor på marken, så sprängningarna kommer att höras som ett dovt mullrande när det sker.
Utskick av sms

Särskilt sms med information om sprängningen samt kontaktuppgifter till Skanska, Adapteo och Kramfast går ut till boende i närområdet kring byggarbetsplatsen.

Följ kommande bygget på kommunens webb

Bygget av förskolan kommer dokumenteras och kommunicera med jämna mellanrum via speciellt framtagna webbsidan: kramfors.se/limstaforskola

Information som har med markarbetet att göra kommer dokumenteras och presenteras på Krambo.se under rubriken Kramfast och underrubriken Projekt Limsta förskola.

Tidigar nyheter tema Limsta förskola

Planeringsmöte om Limsta förskola
Nya förskolan blir verklighet

Kontaktperson:

Petter Lindelöf
Projektledare och avdelningschef
Kramfast
0612-71 77 59
petter.lindelof@krambo.se

Elisabet Sjödin
Verksamhetschef förskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 58
elisabet.sjodin@kramfors.se