Uttern & Vesslan

Uttern

Kvarteret Uttern har 153 bostäder, från 1 rum med kokvrå upp till 5 rum och kök. Bra uppställningsplatser för bilar och garage.
Fina grönytor, lekparker och bollplaner samt nära till Flogsta friluftsområde.
Ca 600 m in till Kramfors centrum, gångväg utefter Kramforsån. Odlingslotter inom 500 m gångavstånd.

Vesslan

Tillgång till garage, carport, bilplatser, mek.verkstad, tvätthall samt mattvätt. Fastigheten har 91 bostäder, från 1 rum och kök till 5 rum och kök. Gångväg till både centrum, odlingslotter och Flogsta friluftsområde är uppskattade kvalitéer.