Klockstapelvägen

Området Klockstapeln uppfördes 1973.
Namnet kommer från den klockstapel som står i områdets närhet.
Klockstapeln ligger i direkt anslutning till centrum men bjuder ändå på stora fina grönytor.
Det finns 40 lägenheter från 1 rum och kök till 3 rum och kök.
Balkonger över parkområdet. Lekytor finns inom området.

Klockstapeln1