Vill du hyra lokal av Kramfast?

Om du är intresserad av att hyra lokal av Kramfast, se vårat utbud på Objektvision.

Är du intresserad och vill få mer information, kontakta Simon Wälivaara, e-post info@krambo.se eller telefon 0612-71 77 00