Styrelse och VD

VD

Per Eriksson

Styrelsen
Ordförande:

Eleonora Asplund

Vice ordförande:

Pelle Anderzon

Ledamöter:

Sofie Hellman

Ida Stafrin

Göran Fahlén

Björn Sjödin