6 stycken 2 rum och kök bostäder i ett äldre hyreshus.
Butiken om hörnet och hembygdsgården i backen.

Vallen1