Projekt

Planerade projekt 2024 

Om något oförutsett inträffar så kan det innebära att vi måste prioritera om underhållsplanen. Åtgärderna är endast
preliminärt satta. Vi kan inte ge någon tidsangivelse när åtgärderna ska påbörjas eller vara klara.

Hyresgästerna informeras när insatserna närmar sig.

Förutom listan nedan så tillkommer brunnar, mindre markjusteringar, mindre lekplatsjusteringar, fiberinstallationer, ytskikt och vitvararor, radon- åtgärder, ventilationsåtgärder, installation av elbilsladdare med mera.  Dessa åtgärder följer en särskild prioriteringsordning.

Fastigheter 
Åtgärder
Penningen Byte fönster och ommålning på Biblioteksgatan 10
Eskulapius Byte garageportar etapp 1, halva beståndet
Eskulapius Fastighetsnät fiber, alla lägenheter
Nyttan Renovering av tvättstuga
Väja (Massavägen/Sportvägen) Rivning av en del av husen. Ny värmekälla installeras.
Uttern Översyn och upprustning av yttermiljön
Uttern Asfaltering av vissa delar
Uttern Fastighetsnät fiber till alla lägenheter
Snickaren Byte ventilation
Snickaren Översyn av yttertak på två hus
Vesslan Asfaltering vissa delar
Vesslan Fastighetsnät fiber till alla lägenheter
Magistern Byte av två entrépartier
Magistern Renovering av en hiss
Löjtnanten Renovering av 25 lägenheter
Läraren Fastighetsnät fiber till alla lägenheter
Klockestrand Byte av låssystem
Klockestrand Renovering av tvättstuga
Vimpeln (Borgargatan) Byte av låssystem
Skansen Byte av låssytem
Klockstapeln Renovering av tvättstuga
Kejsarängen Översyn och upprustning yttermiljö
Kejsarängen Asfaltering vissa delar av Bruksgatan
Hermes Rivning av fastighet
Vårdhemsvägen Rivning av del av fastighet