Förstklassig miljö med naturen in på knuten.
Området byggdes upp 1989–1991 som en kopia på det tidigare Bruket med anor från seklets början.
Två av byggnaderna är dock renoverade och K-märkta. Grönytor för barnen och förskola inom området.