Skola och förskola

Kramfors är en stor kommun till ytan där varje ort har sin kommunala service. 
Både förskolan och skolan ger en utmärkt utbildning genom en personligt engagerad personal som leder till ökad kvalité både inom barnomsorgen och skolan. 
Kramfors kommun bjuder därför både på hög kvalité och den lilla kommunens fördelar.

I Kramfors finns även utbildning för ungdomarna efter genomgången grundskola. 
Ådalsskolan erbjuder ett flertal intressanta utbildningar. 
Ca 5 km norr om Höga Kustenbron ligger Nordvik, naturbruksgymnasium, som erbjuder utbildning i naturskön omgivning.

 

skarpis_huvudentre_480