Tillgänlighetsredogörelse

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen, på grund av funktionsnedsättning ska hindras från att använda digital service. För krambo.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelse för krambo.se

Det är Krambo AB, även kallat Krambo, som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är vår webbsida?

Tillgängligheten för den här webbsidan är god och vi är medvetna om att delar av vår webbsida inte är helt tillgängliga. Bristerna vi känner till redovisar vi nedan.

  • På grund av att kontrasterna (skillnaden mellan olika färger) på vissa knappar och informationsrutor inte är tillräckligt bra kan det vara svårt att läsa vissa texter.
  • Det finns pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade och inte kan läsas upp med skärmläsningsverktyg. Vår ambition är att i framtiden ta fram PDF:er som tillgänlighetsanpassade.
  • Det finns bilder på våra fastigheter, byggnader och även planritningar som inte beskrivna för synskadade med alternativtext. Ambition är att nya publicerade bilder får denna beskrivande text för bilderna.

Test av tillgängligheten

Vi har använt ett verktyg för självskattande granskning av vår webbsida. För att alltid ha de senaste uppdateringarna för digital tillgänglighet på vår hemsida samarbetar vi med vår leverantör.

Kontakta oss

Om du upplever problem på vår webbplats, som inte finns beskrivna i vår tillgänglighetsredogörelse, är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Det samma gäller om du anser att www.krambo.se inte uppfyller lagens krav.

Du når oss via e-post: info@krambo.se

Svarstiden på e-post är normalt 2-3 arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades 18 januari 2024. Denna webbplats publicerades 18 januari 2024.