Styrelse och VD

VD

Per Eriksson

Styrelsen
Ordförande:

Eleonora Asplund

Vice ordförande:

Pelle Anderzon

Ledamöter:

Stina Hedberg

Ida Stafrin

Göran Fahlén

Björn Sjödin

Johanna Zidén