Välkommen till Krambo

Glad familj med barn!

Krambo AB är det kommunala bostadsföretaget i Kramfors kommun.

Vårt uppdrag är att vara Kramfors kommuns bostadspolitiska verktyg för att kunna trygga bostadsförsörjningen i kommunen, påverka boendeintegrationen samt öka valfriheten och inflytandet i boendet. Vi ska ha ett aktivt samhällsengagemang och tillsammans med kommunen och andra intressenter medverka till en positiv utveckling och göra kommunen attraktivare som bostads- och verksamhetsort i regionen.

Vi på Krambo är ALLA en del av hemkänslan!

Affärsmässiga, Lösningsorienterade, Lyhörda och Ansvarstagande