Kyrkåkersvägen

8 bostäder, 1 – 3 rum och kök.
"Posthuset" var en gång ett postkontor för Höga Kusten.
I dag är det ett trivsamt bostadshus men även annan verksamhet finns i huset.

Kyrkakersvagen1