Projekt

Planerade projekt 2024 

Om något oförutsett inträffar så kan det innebära att vi måste prioritera om underhållsplanen. Åtgärderna är endast
preliminärt satta. Vi kan inte ge någon tidsangivelse när åtgärderna ska påbörjas eller vara klara.

Hyresgästerna informeras när insatserna närmar sig.

Förutom listan nedan så tillkommer brunnar, mindre markjusteringar, mindre lekplatsjusteringar, fiberinstallationer, ytskikt och vitvararor, radon- åtgärder, ventilationsåtgärder, installation av elbilsladdare med mera.  Dessa åtgärder följer en särskild prioriteringsordning.

Fastigheter
Åtgärder
Gudmundråskolan Fortsätta utvändig upprustning. Skyltar, målning av mur.
Högakustenskolan Omläggning av papptak
Högakustenskolan Nytt golv i två klassrum (för utvärdering)
Högakustenskolan Förstärkt belysning för synanpassning
Högakustenskolan Åtgärda stentrappor utvändigt
(Högakustenskolan) (Ny väg busshållsplatsen – Utförs av Herrskogs vägförening)
Grämestaskolan Renovering av staket/stängsel
Grämestaskolan Rivning av vaktmästarbostaden
Ullångersskolan Målning fasad biblioteket
Ullångersskolan Omläggning av tak biblioteket
Ullångersskolan Åtgärda asfaltskador basketplan
Vävstugan Rivning
Skarpåkersskolan Byte av bänkskivor till skolbänkar
Gemensamt grundskola Tagg-system. Solskydd pergola.
Bollsta förskola Åtgärda staket mot granne
Herrskogs förskola Fönsterbyten
Herrskogs förskola Målning fasad
Lunde förskola Målning fasad
Lunde förskola Åtgärda parkeringen
Lugnviks förskola Riva gamla förskolan
Lugnviks förskola Målning fasad
Ullångers förskola Byte av staket
Väja förskola Översyn av yttertak och värmeförluster
Torroms förskola Ombyggnation av före detta slöjdsal och matsal
Gemensamt förskola Upprustning av fristående förråd. Solskydd pergola.
Lo gruppboende Installation AC-split (
Nybo Nytt golv i matsalen
Babelsbergs kulturhus Renovera balkong, utsmyckning, flaggstång.
Räddningstjänsten Byte av fönster logementen
Hotell Kramm Hissrenovering, renovering av 18 rum
Folksam Reparation av tak
Krambo garage Bollsta Fasad och vattenavrinning
Bollstaskolan Fasadmålning
Nordingrå gymnastiksal Takomläggning
Vallen, Kramfors Takomläggning