Felanmälan

När något är fel i lokalen, lägenheten eller i gemensamma utrymmen skall felanmälan göras till Krambo.
En felanmälan kan du enklast göra via vår hemsida om du är registrerad på Mina sidor

Lokalhyresgäster ombeds kontakta Krambo Service för att erhålla inloggningsuppgifter.
Vid akuta fel ringer du telefonnummer 020-327 327.

Akuta fel (vattenläcka, el-avbrott och liknande) som uppstår på kvälls- och helgtid ska anmälas till 020-327 327.

Vid brand, olyckor och inbrott, ring larmnumret 112

Övrig information:

Krambo vill ge dig som hyresgäst så tydlig information som möjligt angående vad som händer och sker med din felanmälan som du skickar in. Tyvärr finns det vissa brister i det datasystem som vi använder vilket göra att ditt ärende kan se avslutat ut om vi har skickat det vidare till en entreprenör. Skulle så vara fallet så ber vi dig kontakta Krambo för att höra hur det går med ditt ärende. Vi jobbar tillsammans med systemleverantören för att få till en bättre funktion, vilket bland annat härlett till att du nu kan få e-post utskickat till dig när det händer något i ditt ärende. I de utskicken framgår det tydligare vad som händer med ditt ärende. Kontakta Krambo Service för mer information angående detta.

Tips på egen åtgärd:

Till vänster under rubriken "Instruktionsfilmer" visas tips på egenåtgärder, dessa visas genom instruktionsfilmer. Finns både på svenska och på engelska.
Filmerna beskriver hur du med enkla medel kontrollerar och åtgärdar enklare problem i din lägenhet eller hur tvättstugan ska skötas.