Planeringsmöte om Limsta förskola

Petter Lindelöf, chef över Förvaltning hos Kramfast och Krambo
Torsdag den 21/3 genomförs ett så kallat tekniskt samråd om Limsta förskola, som ska byggas vid området Skarpåkern i Kramfors. Mötet genomförs för att planera och organisera arbetet och komma överens om hur alla steg i processen ska gå till.

På mötet deltar Kramfast, kommunens miljö- och byggavdelning och byggansvarig Adapteo.

Vad innebär ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd genomförs en enda gång. Uppföljande möten kan ske vid behov om några oklarheter kvartstår. Men det går även att kompletteras med skriftligt efter samrådsmötet.

– Vi hoppas på ett givande möte som gör att vi kan ta nästa steg i processen, säger Petter Lindelöf chef över Förvaltning hos Kramfast och Krambo.

Presentation av bygglov från start till mål. (Tekniskt samråd kan du läsa om via länken vid underrubriken: Från beviljat bygglov till inflyttning).

Fakta:

• Kramfast är fastighetsägare och har huvudansvaret för byggprojektet.

• Adapteo är upphandlad entreprenör för att bygga förskolan. Och upphandlar i sin tur underentreprenören för att utföra olika delmoment av byggnationen.

• Skanska är upphandlad entreprenör för markarbete kopplat till utemiljön

• Kramfors kommun kommer att hyra lokalerna av Kramfast och har därefter ansvar för förskoleverksamheten.