Arbetet fortsätter vid förskolan

Byggandet av Limsta förskola
Vi försöker uppdatera informationen kring arbetet vid Limsta förskola så ofta som möjligt. Nu under sommaren kan det bli färre inlägg, men arbetet på området flyter på bra. Vad som sker kommande veckor kan ni läsa om här nedanför. En skiss över hur utemiljön kommer se ut kan du se via länken nedan.

Ta del av fakta om förskolan samt hur utemiljön kommer att se ut

Vecka 27

  • Uppfyllnad, rördragning och kantsten för parkering på södra sidan av byggnaden
  • Rörläggning av bergvärme
  • Takarbeten
  • Utvändig väggpanelmontering

Vecka 28-30

  • Snickeriarbeten inomhus  
  • Ventilationssystem, montering på vinden
  • Elanslutningar mellan modulerna
  • Läggning takpannor
  • Utvändig väggpanelmontering