Projekt Limsta förskola

Måndag den 8/4 togs första spadtaget vid en ceremoni kl 14 på Gumåsvägen 57 och onsdag den 10/4 började sprängningsarbetet inför byggandet av Limsta förskola.
Preliminär tidsplan för byggprocessen
 • Schakt och fyllnadsarbete för husbyggnaden: V 15-22.
 • Förskolan kommer i moduler: leverans och montering: V 23-26.
 • Arbete med utemiljö: Start V 32 och hela hösten.
 • Tillträde för förskoleverksamheten beräknas ske från V 2 2025.

  Arbetstider för bygget är kl 07-18, vardagar (någon lördag kan bli aktuell ibland).
Hur går sprängningen till?
 • Sprängningar sker vid olika tillfällen under en 4 veckorsperiod från 10/4 (to m V 19).
 • Det kommer inte sprängas dagligen eftersom material som sprängs bort måste fraktas från platsen vid olika tidpunkter. Sådana tidsangivelser kan tyvärr inte ges exakt.
 • De dagar det sprängs kan det bli aktuellt med 3-4 tillfällen per dag.
 • Signal ljuder i anslutning till sprängning.
 • Det läggs ljudisolerande mattor på marken, så sprängningen kommer att höras som ett dovt muller när det sker.
Ansvar och ägande 
 • KRAMFAST är fastighetsägare och har huvudansvaret för byggprojektet.
 • ADAPTEO är upphandlad entreprenör för att bygga förskolan. De upphandlar i sin tur underentreprenören för att utföra olika delmoment av byggnationen.
 • SKANSKA är upphandlad entreprenör för markarbete kopplat till utemiljön.
 • KRAMFORS KOMMUN kommer att hyra lokalerna av Kramfast och har därefter ansvar för förskoleverksamheten.

Bakgrund till byggandet av en ny förskola:

Kramfors kommun har under en längre tid planerat att bygga en ny fleravdelningsförskola i centrala Kramfors. I augusti 2021 fick projektgruppen ett uppdrag av Bildningsnämnden att ta fram förslag på en sund och säker förskola med plats för 100-110 barn med tillagningskök samt en pedagogiskt genomtänkt utemiljö.

Fakta om förskolebyggnaden:
 • Adress: Gumåsvägen 57, Kramfors
 • Nyckelfärdig byggnad som är framtagen för bästa möjliga förskola ur ett pedagogiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.
 • Det blir 6 avdelningar.
 • Byggs för att ta emot 100-110 barn.
 • Byggnadsarea: 1200 m2.
 • Huset har två våningar.
 • Längsta mått (längd): 38,1 meter
 • Största bredd: 26 meter
 • Ett tillagningskök ska finnas i byggnaden.
 • Stor tomt med lekyta utomhus, som gör det  möjligt för varierade lek för barnen.
 • En viss procent av byggsumman ska avsättas till kulturell utsmyckning inom- och utomhus. 
FASADEN
fasad förskol

 

PLANRITNINGAR

Inom kort kommer planritningar för byggnaden att läggas ut här på sidan.

Följ byggprocessen

Information som har med markarbetet att göra kommuniceras med jämna mellanrum här på Krambo.se under denna sida Kramfast/Projekt Limsta förskola/ Uppdateringar markarbeten Limsta förskola

Bygget av förskolan kommer dokumenteras och kommuniceras med jämna mellanrum via: kramfors.se/limstaforskola

Kontakt:

Petter Lindelöf
Projektledare och avdelningschef
Kramfast
0612-71 77 59
petter.lindelof@krambo.se

Elisabet Sjödin
Verksamhetschef förskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 58
elisabet.sjodin@kramfors.se