Uppdatering - Installeringar och markarbeten fortsätter inför Limsta förskola

Byggasrbetsplatsen Limsta förskola
Nu jobbas det febrilt på området inför husmodulerna som anländer vecka 24. Bland annat färdigställs grundbalkar och det schaktas för inkommande ledningar med mera. 

Vecka 24 anländer husmodulerna och ska börja monteras omgående. Särksild information kring transport med mera kommer i en separat nyhet inom någon dag.

Samlade information uppdatering markarbeten Limsta förskola