Tivoli i stan - hänvisning av hyrd parkering

flicka på tivoli
Du som hyr parkering via Krambo har fått sms om att Tivolit kommer till stan och att din plats behöver användas måndag 10/6-söndag 16/6. Här nedanför ser du kartor till de platser vi har hänvisat till i sms:et.

 

Vi vill påminna om vilka platser du kan parkera på när din parkering används av Tivolit:

 

Karta parkering vid tivoli i stan

 Vid Ödsgård finns 36 platser uppmärkta. Platserna 801-803, 808-809, 811, 813-815, 817-818, 820,827,829, 833-837, 839-841 och 853-864 motorvärmarskåpen är märkt med en tejp.

 

karta

Gästparkeringar vid Ådalsskolan/Ringvägen 18 platser . Ut mot ringvägen/IP