Skottning av parkering

Bildtext saknas

Skottning av parkering

Hyr du en parkeringsplats av oss ansvarar du själv för snöskottning på din parkeringsruta.
Tänk på att inte lägga snön som du skottar bort på grannens p-ruta.