Nya moderna bostäder för äldre personer planeras byggas i centrala Kramfors

tre personer står i ett rum, två skakar hand

Statens Bostadsomvandling AB (SBO) och det kommunala bostadsbolaget Krambo har gjort en förstudie om nya moderna bostäder för äldre i Kramfors centralort.

– Vi har tittat på möjligheterna att bygga om en befintlig fastighet till ett boende anpassat för personer som är 65 +, säger Per Eriksson, VD Krambo.

SBO bygger om befintliga fastigheter för att skapa fler bostäder för målgruppen äldre i städer med lite svagare bostadsmarknad.  På så sätt bidrar de med ökad rörlighet och ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet och fler seniorer 65+ hittar ett boende att flytta till.

tre personer står i ett rum, två skakar hand

Nu är kontrakten undertecknade och förberedelserna för ombyggnationen startar omgående. Från vänster, Petter Klav, SBO och Ann Eriksson, VD SBO. Till höger i bild: Per Eriksson VD Krambo, Tord Edman, förvaltare Krambo och Eleonora Asplund, styrelseordförande Krambo.

 

Byggnaden som är aktuell finns i området Magistern i centrala Kramfors. Det kommer bli 18 lägenheter samt en samlingssal. Planerad projekttid är cirka 1 år.

– Det är en del kompletterande inventeringar och handlingar som ska ta fram nu när entreprenaden är upphandlad för att få ett startbesked. Om allt rullar på kommer det att vara en byggarbetsplats efter semestrarna, säger Per Eriksson.

Dialog har förts med de hyresgäster som bodde i fastigheten och dessa har redan flyttat till annat boende.

 

tre personer skakar hand

Per Eriksson VD Krambo, Eleonora Asplund, styrelseordförande Krambo och Ann Eriksson, VD SBO är nöjda med att kontrakten nu är påskrivna.

 

Fakta om SBO

  • I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade eller otillgängliga fastigheter omvandlas till moderna bostadslägenheter för personer 65 år eller äldre.
  • När marknaden är i balans säljer SBO den utvecklade fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden.
  • Uppdraget syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning till ägaren.
  • Förnyelsen av fastigheter skapar värde för kommunen.  Även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden är SBO:s insatser lönsam för den mindre kommunen.
  • SBO bär hela risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Bolaget har inget vinst- eller utdelningskrav.
  • Inom ramen för uppdraget ska verksamheten bedrivas med långsiktighet och ekonomisk effektivitet.

    Läs mer på www.sbo.se