Givande diskussion mellan Krambo och Företagarna

Bildtext saknas

Fredag den 3 mars träffades delar av Krambos styrelse och ledning personer ur Företagarnas styrelse. En mötesform som är tänkt att återkomma med jämna mellanrum.

Mötet ledde till en givande diskussion om förutsättningar för företagande i allmänhet och de kommunala bolagens förutsättningar i synnerhet.

– Det är viktigt att vi skapar förståelse för varandra och drar åt samma håll för att höja attraktionskraften och skapa förutsättningar för företagande i kommunen, säger Per Eriksson VD Krambo.

Från vänster i bild: Camilla Hellström (ekonomichef Krambo) Peter Gerdin (Företagarna), Per Eriksson (VD Krambo), Eleonora Asplund (ordförande Krambos styrelse), Patric Svanholm (Företagarna), Mikael Gabrielsson (Företagarna), Ida Stafrin (styrelseledamot Krambo).