Varmvattenavstängning på stora delar av Kv. Uttern.

Berörda fastigheter är Hällgumsgatan 23, 25, 27, 29, 31 och 33.
Det är en del växlare och dylikt som skall bytas ut nere i undercentralerna på dessa adresser.
Arbetet kommer att utföras av Caverion AB på torsdag den 16/8 mellan 08:00-16:00
och ni kommer ej att ha tillgång till varmvatten under dessa tider. 

Eldningsförbud råder för tillfället
Vilket bland annat innebär att du inte får grilla i det hyreshusområde där du bor eller på tomten till det hus du hyr. Läs mer om vad Länsstyrelsen tillåter och inte tillåter här nedan.

Om du vill boka tid i tvätthallen/grovtvättstugan på Hällgumsgatan kan du antingen besöka Café Örnen eller ringa dem på 076-776 46 45

HUSKURAGE - viktig information där Krambo samarbetar med Kramfors kommun. Läs mer  här

Välkommen till Krambo Bostads AB

Varmvattenavstängning på Kv. Uttern, Hällgumsgatan 23-33. Torsdag 16/8 mellan 08:00 - 16:00

2018-08-09

Berörda fastigheter är Hällgumsgatan 23, 25, 27, 29, 31 och 33.
Det är en del växlare och dylikt som skall bytas ut nere i undercentralerna på dessa adresser.
Arbetet kommer att utföras av Caverion AB på torsdag den 16/8 mellan 08:00-16:00
och ni kommer ej att ha tillgång till varmvatten under dessa tider. 

Ledigt just nu

För att registrera intresse på lediga objekt måste du först registrera dig på Mina sidor!

 
 

Eldningsförbud

Frågor och svar från länsstyrelsens hemsida

Varför är det eldningsförbud?

För att minska riskerna för en större skogsbrand. Markerna är så torra att en gnista eller flygande glöd från en eld kan göra att stora arealer skog brinner ner. Därför är det viktigt att vi undviker öppna lågor för att minska risken för bränder.

Vem beslutar om eldningsförbud?

I Västernorrlands län är det länsstyrelsen som beslutat om förbudet men beslutet har fattats i samverkan med länets räddningstjänster.

Vem får ge dispens från förbudet?

Räddningstjänsten i den kommun som är aktuell kan ge dispens. Dispens ger endast i undantagsfall vid exempelvis större arrangemang där det finns en ordnad beredskap och iordningsställt för att hantera brandriskerna.

Får jag tända en eld med ved i en i iordningsställd grillplats på exempelvis en badstrand eller i ett naturreservat?

Nej. Ingen eldning får ske någonstans. Det gäller även ordnade platser som på badstränder.

Får jag använda en engångsgrill?

Nej, engångsgrillar kan lätt överföra värme till underlaget och det kan lätt spridas aska och glöd från dessa. Därför ska dessa inte användas, varken på hemmaplan eller någon annanstans.

Får jag grilla på campingplatsen?

Nej. Om det börjar brinna på campingar så sprider det sig fort mellan tält och husvagnar. En camping är inte egen tomtmark och ligger ofta i närheten av skogsområden.

Får jag använda en gasolgrill på campingplatsen?

Nej, det är den öppna lågan som är farlig och en campingplats har större risker än hemma på tomten.

Får jag elda med en gasolbrännare på stekhäll på campingplatsen?

Nej, inga öppna lågor utanför den egna tomten, det gäller även gasolbrännare.

Får jag använda ett spritkök eller annat friluftskök eldat med gasol, bensin eller fotogen ute i skogen eller på stranden?

Nej, dessa kan antända ett torrt underlag eller användas på fel sätt.

Får jag grilla hemma på gården i hyreshuset där jag bor?

Nej, eldningsförbudet tillåter bara grillning på egen tomt. Hyr du ett hus eller lägenhet är det inte egen tomtmark.

Får jag använda en elgrill?

Ja, en elgrill är mer att jämföra med en spis. Var bara uppmärksam med riskerna med att säkringar och annat kanske inte är dimensionerade för att klara en elgrill.

Får jag grilla hemma på tomten?

Ja. Men bara om du har en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget. Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Dessutom ska släckutrustning som snabbt ska kunna användas finnas i beredskap.

Får jag använda gasolköket i husvagnen?

Ja, men var som vanligt försiktig när du använder öppen låga inomhus.

Får jag röka fisk i en rökanordning hemma på tomten?

Ja, om anordningen är brandsäker på samma sätt som en ordentlig grill.

Får jag elda i kaminen till vår badtunna hemma på tomten?

Ja, om anordningen är brandsäker på samma sätt som en ordentlig grill.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot eldningsförbudet?

Börjar med att berätta om att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om du fortfarande inte får någon respons så ta hjälp av polisen via 112 eller 114 14 beroende på hur akut det är

Information angående felparkerade bilar

Om en bil står felparkerad i ditt område eller om den till och med står på den plats du hyr, kontakta då Securitas 0771-10 10 11. Det du behöver meddela är registreringsnummer på bilen samt var den står. Ex adress och bilplatsnummer.

 
Copyright © 2018 Krambo AB