Nyheter

2019-11-15 Krambo avser upphandla takskottning

Krambo avser upphandla takskottning från entreprenörer. Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag pågår och nu vill vi få in feedback och synpunkter från intresserade entreprenörer för att få ett så bra förfrågningsunderlag som möjligt. Är ditt företag intresserat av att lämna anbud eller ge synpunkter i utformningen så kontakta Krambo för bokning av mötestid. Kontakta david.berglund@krambo.se senast 30 november 2019.

2019-11-14 Snöröjning

För att snöröjning på innergårdar ska fungera och att risken för skador på cyklar ska minska, ber vi er som inte använder cykel vintertid att förvara dem i cykelrummet eller det egna förrådet.

2019-10-25 Artikel i Kramforsbladet

Läs artikeln som publicerades i senaste Kramforsbladet om Monarken!

2019-10-15 Monarken är färdigställd!

Nu är byggnationen av fastigheten Monarken färdigställd och besiktad. Inflyttningen för hyresgästerna påbörjas den 31 oktober.

2018-11-15 Nu införs p-skiva på Bruksvägen 1 och 12

Från 2018-11-21 krävs p-skiva på besöksparkeringen, mellan 07.00-21.00. Gratis parkering 4 timmar.

2018-11-14 Startskottet har gått!

2018-11-06 KramboNytt

KramboNytt som PDF

2018-10-03 Träd i bostadsområdena

Lite information om vad som gäller vid fällning av träd i bostadsområdena

2018-08-21 Krambo Bostads AB inför p-skiva på besöksparkeringar

2017-11-28 Läs mer om Huskurage på deras officiella sida