Bruket

Förstklassig miljö med naturen in på knuten.
Området byggdes upp 1989–1991 som en kopia på det tidigare Bruket med anor från seklets början.
Två av byggnaderna är dock renoverade och K-märkta. Grönytor för barnen och förskola inom området.