Underhållsarbete yttertak, Hällgumsgatan 39-41

2020-02-12