Nyheter

2018-04-13 Student-och gymnasiebostäder publiceras 10/6

2017-11-28 Läs mer om Huskurage på deras officiella sida

2017-11-15 Grovtvättstugan är öppen för bokning!

Ring eller besök Café Koppen 072-396 28 74 för bokning.

2017-10-26 Faktura via e-post

2017-09-14 Takrenovering på Solsidan i Bollsta

2017-04-12 Arbete med kraftledningsstolpar

E.On kommer från och med vecka 15 påbörja arbeten på kraftledningen mellan kv Uttern och kv Vesslan. Ytor mellan och kring bostadsområdena kommer att utgöras som byggarbetsplats. Där kommer markarbeten m m att ske under en tid framåt. För mera information kontakta E.ON.

2016-03-04 Lägenhetserbjudanden per e-post

Erbjudanden skickas numera via e-post och inte via brev.


 
Copyright © 2018 Krambo AB