Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Vilket grundutbud av TV-kanaler finns i mitt TV-uttag?

 • Vart hittar jag information som rör mitt boende/utemiljön?

 • Om du loggar in på Mina sidor så finner du även där en "Frågor & Svar".
  Dessa frågor vänder sig mer specifikt till dig som är hyresgäst hos Krambo.


 • Om jag behöver hjälp med bostadsanpassning, vart vänder jag mig då?

 • För mer information samt hur ansökan går till gå till Bostadsanpassning, Kramfors kommuns hemsida. Bostadsanpassning

 • Hur gör jag om jag inte kan hämta ut mina nycklar inför inflyttningen?

 • Om du inte själv kan hämta ut dina nycklar går det bra att skicka någon annan. Den person som ska hämta nycklarna behöver en fullmakt, ditt hyresavtal samt kunna visa legitimation.

  Behöver du extranycklar? För att kunna få tillgång till en eller flera extra lägenhetsnycklar hämtas rekvisition i receptionen hos KRAMBO på Biblioteksgatan 10 i Kramfors. Vid utlämning av rekvisition ska legitimation visas upp. Hämtas rekvisition av ombud ska även fullmakt från lägenhetsinnehavaren (kunden) uppvisas.

  Nya nycklar betalas av kunden direkt till låssmeden där nycklarna görs.

 • När får jag tillträde till min lägenhet?

 • Du har rätt att flytta in kl 12:00 den dagen hyresavtalet börjar att gälla. Infaller den dagen på en helgdag får du flytta in första vardagen efter.

  Efter att hyresavtal tecknats på lägenhet, kan kunden på uppgjord tid hämta ut sina lägenhetsnycklar i receptionen hos Krambo på Biblioteksgatan 10, Kramfors. Utkvittering sker efter att lägenheten är besiktad och klar samt att kunden visat upp kvitto på betald första månadshyra. Om bevis på erlagd första månadshyra ej kan uppvisas, lämnas inga nycklar ut och kunden får information om att återkomma. Om du betalar över internet betala minst 2 bankdagar innan du ska hämta nycklarna, detta för att Krambo ska hinna få in och registrera din betalning.

  Kan du inte själv hämta nycklarna behöver ditt ombud din fullmakt. Blankett för fullmakt kan du skriva ut nedan.

  Glöm inte att teckna en hemförsäkring. Du ansvarar själv för ditt lösöre, Krambo försäkrar endast själva fastigheten och den inredning som Krambo äger.

  Du får tillfälligt parkera inne i bostadsområdet för urlastning när du flyttar in (ca 10 min). För att undvika att problem uppstår, begär temporärt parkeringstillstånd hos Krambo.

  Glöm inte bort adressändring och eftersändning av post.

 • Bör jag teckna hemförsäkring?

 • Du bör absolut teckna en hemförsäkring. Den skyddar dig om det händer det som inte får hända, brand, inbrott, vattenskada, olyckshändelse – listan kan göras längre.

  Hemförsäkringen gäller dig och din familj. Den omfattar bl a lös egendom. Är du utan försäkring när något händer kan det innebära kostnader som du får betala av på flera år framåt.

  Krambo har försäkring för fastigheten och inventarier som hör till fastigheten, alltså inte din lösa egendom.

 
Copyright © 2018 Krambo AB
STÄLL EN FRÅGA TILL KUNDTJÄNST