Träd i bostadsområdena

2018-10-03

Krambo får ofta frågor om träd och om vi kan fälla dem eftersom de skräpar ner, skymmer solen eller utsikten. Samtidigt blir det ofta en oenighet bland hyresgäster, en del är för att träd fälls medan andra vill ha dem kvar.

Av denna anledning har Krambo, för närvarande, restriktioner och fäller endast träd som kan skada fastigheten och brunnar samt de träd som är sjuka och innebär en risk för att blåsa omkull och orsaka skador. 

Om ett träd upplevs som en mycket stor olägenhet i ett bostadsområde, bör hyresgästerna ta den frågan till ett bostadsmöte för diskussion och beslut, därefter får den lokala hyresgästföreningen kontakta Krambo om det beslut som tagits.


 
Copyright © 2018 Krambo AB
STÄLL EN FRÅGA TILL KUNDTJÄNST