Kundundersökning

2015 gjordes en kundundersökning bland Krambo´s hyresgäster.

Av 1700 hyresgäster svarade 700 st på enkäten.
Målsättningen är att Krambo ska årligen genomföra denna enkät, så att vi kan följa hur våra hyresgäster upplever deras boende.

För att se en kort sammanställning av enkäten i diagramform, klicka på länken nedan.

Enkätsammanställning 2015


 
Copyright © 2018 Krambo AB