Information kring snöröjning och sandning på bilplatser

Information kring snöröjning och sandning på bilplatser

 Om inte annat avtalats och angivits under ”särskilda bestämmelser” i bilplatsavtalet svarar Krambo för sedvanlig renhållning, så som snöröjning och sandning på infartsvägar till bilplatserna, medan det åligger hyresgästen att själv svara för dessa uppgifter på den hyrda bilplatsen. Sandlådor finns i anslutning till parkeringsplatserna. Där erbjuds hyresgäster att hämta sand. Om det saknas sandlåda i anslutning till din parkering kontaktar du Kramboservice så ombesörjer vi att sandlåda ställs ut.


 
Copyright © 2016 Krambo AB