Fastighetstekniker

Anders Edström

 

Bollsta förskola

Villavägen 10

Bollsta 85:3 - Servicehus

Solvägen 4

Bollsta 15:1

Solvägen 2A-B

Bollstaskolan

Industrivägen 1

Blästa 1:15, Kejsarängen

Bruksvägen 6-20

Bollsta 2:35, Centrumhuset

Ådalsvägen 18

Bollsta 37:8-9

Björkvägen 2A-E

Blästa 1:14, Gruppboende

Bruksvägen 6C

Ytterlännäsgården

Vårdhemsvägen 16

Johannisberg

Johannisbergsvägen 16

Blästa 1:10

Bruksvägen 1,3,5, Kejsargatan 10

Ytterlännässkolan

Stationsvägen 16

 Fd Färghandeln

Ådalsvägen 21

 Skansen

Stationsvägen 15

Bollsta Folkets Hus

Tunsjövägen 4

Garage

Stationsvägen 15

Öd

Öd Kramfors

Dynäs 20:1, 24:1, 2:45

Massavägen & Sportvägen

Väja förskola

Ovanbergsvägen 1

 

 

 Bengt-Erik Eriksson

 

 Vallen

Företagsvägen 2-4

 

 

Bertil Häggqvist

 

 Kramfors sjukhem, VC

Bruksgatan 12-14

 

 

 Jan Nordlander

 

Minerva 9

Åsgatan 1A-B

Löjtnanten (Nybygget)

Viktoriagatan 13,15,17

Neptunus

Källgatan 8-14, Edlingsgatan 1-3

Juno Förskola

Parkgatan 7

IT-huset

Viktoriagatan 14

Rehab Kaptenen

Viktoriagatan 28-30

Viktoriagården

Viktoriagatan 20-22

Gläntan

Viktoriagatan 38

Översten (Nybygget)

Johannesgatan 2-4

Babelsbergs Förskola

Babelsbergsgatan 4

Babels kulturhus

Babelsbergsgatan 8

Gudmundråskolan

Kungsgatan 31

 

 

Lars Nordin

 

Kramforsskolan

Bruksgatan 3-5

Hotell Kramm

Torggatan 14

Gallerian

Biblioteksgatan 1

Eskulapius

Limstagatan 13 A-D

Nyttan

Biblioteksgatan 2-4, Bruksgatan 4, 6, 7, Torggatan 4-12

Penningen

Stationsgatan 9, Biblioteksgatan 8, 10, Torggatan 1-19

Wibergska huset

Stationsgatan 11

Powerhouse

Yrkesvägen 1, 2, 4 och 6

 

 

Mikael Dahlberg

 

Nylandsskolan

Borgargatan 46

 Fd Borohusen

Lotsgatan 2, Viaduktsgatan 7

 Humlans Förskola

Borgargatan 48

Vimpeln 5

Borgargatan 16 A-C

 Prästmon Specbo

Smultronvägen 4

Nyland 2:43 Klockstapeln

Klockstapelvägen 18-22

Nybo+ Vimpeln Förskola

Viaduktsgatan 6

 Nylandsgården & Dagc

 Kaptensvägen 10A-C, + 12

 Lo f d ph + Grp bost

Lo Grp Bost & PH

 Fd Kabehusen

 Storgatan 24 A-E

 Förråd

Borgargatan 21

Bollsta 6:62

Torgvägen 5

Bollsta 6:64

Torgvägen 3 A-B

 

 

Hjalmar Wennerholm

 

Utterns Förskola

Hällgumsgatan 33

Uttern

Hällgumsgatan 23-41

Vesslan

Hällgumsgatan 43-49

fd. Skanska Ödsgård

Ödsgård 2

Särskolan Ödsgård

Ödsgård 4

 Grämestaskolan

Grämesta 105 & 107

 Enfamiljshus Grämesta 2:15

Grämesta f d Lärarbostad

Lunde 14:35 enfamiljshus

Älvbacksvägen 6

 Lunde Förskola

Älvbacksvägen 8

 Parhus Lunde 14:4, 14:11

Mellanvägen 1-4

Frånö Förskola

Flädervägen 3

 

 

Nils-Gunnar Gerdin

 

Brunne Förskola

Gränsgatan 48

Ådalshallen

Sporthallsgatan 4

Ådalsskolan

Limstagatan 23

Läraren

Kungsgatan 17, 19, 21

Skarpåkersskolan

Gumåsvägen 31

Sidensvansens Förskola

Bergomsvägen 31

Skarpåkerns förskola

Egnahemsvägen 8

Magistern

Ringvägen 16-34, Fridhemsvägen 10-12

 

 

Roger Hamberg

 

Allmänningen

Strandgatan 12-22

Snickaren

Drottninggatan 8-10, Ringvägen 3-5

N:e Kaptenen

Strandgatan 11-17

Fröjden

Strandgatan 8-10

 

 

Kent Viberg

 

Sundbrolund + Solkatten

Vårdhemsvägen 2 + 18

 

 

Roger Sundin

 

Bruket inkl. Förskolan

Kontorsvägen, Faktorsvägen, Tallåsvägen

Kapellvägen

Kapellvägen 2-4

Brunne, enfamiljshus

Nävervägen 1-12

Bussgods

Stationsg.(endast lokaler, ej yttre)

Resecentrum

Stationsg.(endast lokaler, ej yttre)

Olympen 6

Babelsbergsgatan 1A-B

Krammhusen

Krammgatan 27-31, Hyvelvägen 6-8

Lugnviks Förskola

Villavägen 16

 Klocke 1:32

Bolandsvägen 13-15

Folksam Tjänstecentrum

Aspåsvägen 2

Kramfors Brandstation

Järnvägsgatan 80

 

 

Björn Modén

 

Herrskogs förskola

Renstigen 1

 Torromsskolan

Prästbordet 1285

 Torroms Förskola

Prästbordet 1273

 Nordingråskolan+fsk

 Vågfjärdsvägen 2

 Kullens Förskola

 Brandellvägen 1

 Prästb. 1:81 F d PH

 Vallenvägen 25

 Prästb. 1:21, Fd Posthuset

 Kyrkåkersvägen 1

 Utvik 3:27

 Myntgränd 4-18 + 26

 Utvik 1:26

 Ängsvägen, Vårdhemsvägen

 Utvik 3:34 Bankhuset

 Myntgränd 28-34

 Fd Lanstinget

 Kinavägen 4

 Höga Kusten skolan

 Storsjövägen 8

 Utvik 20:2 Svanäng

 Svanängsvägen 3A-B

 Prästb 1:181

 Brandellvägen 2

 Ullångersskolan

 Kinavägen 1 & 7

 

 

Anders Westin (Drift)

 

Bollsta förskola

Villavägen 10

Bollsta 85:3 - Servicehus

Solvägen 4

Bollsta 15:1

Solvägen 2

Bollstaskolan

Industrivägen 1

Blästa 1:15, Kejsarängen

Bruksvägen 6-20

Bollsta 2:35, Centrumhuset

Ådalsvägen 18

Bollsta 37:8-9

Björkvägen 2A-E

Blästa 1:14, Gruppb

Bruksvägen 6C

Ytterlännäsgården

Vårdhemsvägen 16

Johannisberg

Johannisbergsvägen 16

Blästa 1:10

Bruksvägen 1,3,5, Kejsargatan 10

Ytterlännässkolan

Stationsvägen 16

 Fd Färghandeln

Ådalsvägen 21

 Skansen

Stationsvägen 15

Bollsta Folkets Hus

Tunsjövägen 4

Garage

Stationsvägen 15

Öd

Öd Kramfors

Dynäs 20:1, 24:1, 2:45

Massavägen och Sportvägen

Väja förskola

Ovanbergsvägen 1

Nylandsskolan

Borgargatan 46

 Fd Borohusen

Lotsgatan 2, Viaduktsgatan 7

 Humlans Förskola

Borgargatan 48

Vimpeln 5

Borgargatan 16 A-C

 Prästmon Specbo

Smultronvägen 4

Nyland 2:43 Klockstapeln

Klockstapelvägen 18-22

Nybo+ Vimpeln Förskola

Viaduktsgatan 6

 Nylandsgården & Dagc

 Kaptensvägen 10A-C, + 12

 Lo f d ph + Grp bost

Lo Grp Bostad & PH

 Fd Kabehusen

Storgatan 24 A-E

 Förråd

Borgargatan 21

Bollsta 6:62

Torgvägen 5

Bollsta 6:64

Torgvägen 3 A-B

Nyttan

Biblioteksgatan 2-4, Bruksgatan 4, 6, 7,Torggatan 4-12

Penningen

Stationsgatan 9, Biblioteksgatan 8, 10,Torggatan 1-19

Hotell Kramm

Torggatan 14

 

 

 Hans Mellander (Drift)

 

Minerva 9

Åsgatan 1A-B

Löjtnanten (Nybygget)

Viktoriagatan 13,15,17

Neptunus

Källgatan 8-14, Edlingsgatan 1-3

Juno Förskola

Parkgatan 7

IT-huset

Viktoriagatan 14

Rehab Kaptenen

Viktoriagatan 28-30

Viktoriagården

Viktoriagatan 20-22

Gläntan

Viktoriagatan 38

Översten (Nybygget)

Johannesgatan 2-4

Babelsbergs Förskola

Babelsbergsgatan 4

Babels kulturhus

Babelsbergsgatan 8

Gudmundråskolan

Kungsgatan 31

Kramforsskolan

Bruksgatan 3-5

Gallerian

Biblioteksgatan 1

Eskulapius

Limstagatan 13 A-D

Wibergska huset

Stationsgatan 11

Brunne Förskola

Gränsgatan 48

Ådalshallen

Sporthallsgatan 4

Ådalsskolan

Limstagatan 23

Läraren

Kungsgatan 17, 19, 21

Skarpåkersskolan

Gumåsvägen 31

Sidensvansens Förskola

Bergomsvägen 31

Skarpåkerns förskola

Egnahemsvägen 8

Magistern

Ringvägen 16-34, Fridhemsvägen 10-12

Snickaren

Drottninggatan 8-10, Ringvägen 3-5

Bruket inkl Förskolan

Kontorsvägen, Faktorsvägen, Tallåsvägen

Kapellvägen

Kapellvägen 2-4

Brunne, enfamiljshus

Nävervägen 1-12

Bussgods

Stationsg.(endast lokaler, ej yttre)

Resecentrum

Stationsg.(endast lokaler, ej yttre)

Olympen 6

Babelsbergsgatan 1A-B

Krammhusen

Krammgatan 27-31 & Hyvelvägen 6-8

 

 

 Jan-Ove Näslund (Drift)

 

Lugnviks Förskola

Villavägen 16

 Klocke 1:32

Bolandsvägen 13-15

Folksam Tjänstecentrum

Aspåsvägen 2

Brandstation

Järnvägsgatan 80

Vallen

Företagsvägen 2

Kramfors sjukhem & VC

Bruksgatan 12-14

Sundbrolund + Solkatten

 Vårdhemsvägen 2+18

Herrskogs förskola

Renstigen 1

 Torromsskolan

Prästbordet 1285

 Torroms Förskola

Prästbordet 1273

 Nordingråskolan + fsk

 Vågfjärdsvägen 2

 Kullens Förskola

 Brandellvägen 1

 Prästb. 1:81 Fd PH

 Vallenvägen 25

 Prästb. 1:21, Fd Posthuset

 Kyrkåkersvägen 1

 Utvik 3:27

 Myntgränd 4-18 + 26

 Utvik 1:26

 Ängsvägen, Vårdhemsvägen

 Utvik 3:34 Bankhuset

 Myntgränd 28-34

 Fd Lanstinget

 Kinavägen 4

 Höga Kusten skolan

 Storsjövägen 8

 Utvik 20:2 Svanäng

 Svanängsvägen 3A-B

 Prästb 1:181

 Brandellvägen 2

 Ullångersskolan

 Kinavägen 1 & 7

N:e Kaptenen

Strandgatan 11-17

Fröjden

Strandgatan 8-10

Allmänningen

Strandgatan 12-22

Utterns Förskola

Hällgumsgatan 33

Uttern

Hällgumsgatan 23-41

Vesslan

Hällgumsgatan 43-49

F.d Skanska Ödsgård

Ödsgård 2

Särskolan Ödsgård

Ödsgård 4

 Grämestaskolan

Grämesta 105 & 107

 Enfamiljshus Grämesta 2:15

Grämesta f d Lärarbostad

Lunde 14:35 enfamiljshus

Älvbacksvägen 6

 Lunde Förskola

Älvbacksvägen 8

 Parhus Lunde 14:4, 14:11

Mellanvägen 1-4

Frånö Förskola

Flädervägen 3

Powerhouse

Yrkesvägen 1, 2, 4 och 6

 

 


 
Copyright © 2016 Krambo AB