Extrainsatt snöröjning på parkeringsplatser under vecka 8

 

Krambo har återligen bestämt att ge en extra service till våra hyresgäster och snöröja era hyrda p-platser. Detta kommer att ske nu på torsdag den 22/2 mellan 07:30 - 15:30. För att detta ska fungera på bästa sätt behöver parkeringsytorna vara fria från bilar i så stor utsträckning som möjligt. 

Vi ber er att gärna sprida denna info vidare till era grannar och bekanta!


 
Copyright © 2018 Krambo AB