Underhåll, Drift och Skötsel

David Berglund, förvaltningschef

Kontakta David Berglund

Maud Nylander, underhållsingenjör, område lokaler

Telefon:  0612-71 77 64

Kontakta Maud Nylander  

Gun Marie Bodin, skötselchef utemiljö

Telefon:  0612-71 77 54

Kontakta Gun Marie Bodin

Stefan Nyberg, fastighetsassistent

Telefon:  0612-71 77 62

Kontakta Stefan Nyberg

Madelene N Stenberg, Chef Lokalvård

Telefon:  0612-71 77 55

Kontakta Madelene N Stenberg

Petter Lindelöf, Teknik- och driftchef

Inga kontaktuppgifter

Gomil Hussein, installationer och energi

Inga kontaktuppgifter

 

 


 
Copyright © 2018 Krambo AB