Underhåll, Drift och Skötsel

 David Berglund, förvaltningschef

Telefon:  0612-71 77 65
Fax:  0612-108 88

Kontakta David Berglund

Maud Nylander, underhållsingenjör, område lokaler

Telefon:  0612-71 77 64
Fax:  0612-108 88

Kontakta Maud Nylander  

Gun Marie Bodin, skötselchef utemiljö

Telefon:  0612-71 77 54
Fax:  0612-108 88

Kontakta Gun Marie Bodin

Stefan Nyberg, fastighetsassistent

Telefon:  0612-71 77 62
Fax:  0612-108 88

Kontakta Stefan Nyberg

Madelene N Stenberg, arbetschef lokalvård

Telefon:  0612-71 77 55
Fax:  0612-108 88

Kontakta Madelene N Stenberg

Åke Lindelöf, arbetschef fastighetstekniker och drifttekniker, område lägenheter

Telefon:  0612-71 77 59
Fax:  0612-108 88

Kontakta Åke Lindelöf

Vakant, installationer och energi

Telefon: 0612-71 77 00
Fax: 0612-108 88

Kontakta Magnus Nordenmark

 

 


 
Copyright © 2016 Krambo AB