Nyheter

2017-04-12 Arbete med kraftledningsstolpar

E.On kommer från och med vecka 15 påbörja arbeten på kraftledningen mellan kv Uttern och kv Vesslan. Ytor mellan och kring bostadsområdena kommer att utgöras som byggarbetsplats. Där kommer markarbeten m m att ske under en tid framåt. För mera information kontakta E.ON.

2017-03-28 Fasadrenovering Bruksvägen 12 i Bollstabruk

Nu kommer arbetena påbörjas

2017-03-10 Faktura via e-post

2016-03-04 Lägenhetserbjudanden per e-post

Erbjudanden skickas numera via e-post och inte via brev.


 
Copyright © 2016 Krambo AB